Kubuś

Zwróciłem się do banku po jakichś 2 tys., otrzymałem odmowę,
a tu pożyczka mnie jednak uratowała…