Bankowy Fundusz Gwarancyjny – czym jest?

Co się dzieje w momencie kiedy nasz bank upada? Na jakie gwarancje możemy liczyć ze strony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego? Teoretycznie kryzys finansowy mamy już za sobą. Jednak potężne zawirowanie ostatnich lat na rynku bankowym w wielu z nas rozbudziło duży niepokój.

Czy nasze oszczędności jakie mamy zgromadzone w banku są bezpieczne?

W celu lepszego poznania czym dokładnie jest BFG konieczne jest cofnięcie się w czasie do początku lat 90tych. W naszym kraju był to bardzo ciężki okres, ogromna inflacja zrujnowała oszczędności milionów Polaków. Był to okres kiedy bank za bankiem ogłaszał swoją upadłość. Ludzie zaczęli tracić pieniądze i to nie ze swojej winy. Wówczas pojawi się pomysł na stworzenie instytucji, która chociażby w niewielkim stopniu mogła chronić oszczędności depozytowe.

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, powstał dokładnie 17 lutego 1995 roku. Jego głównym założeniem było wypłacanie klientom upadłego banku przynajmniej części zgromadzonych przez nich środków. Pierwsza gwarancja BFG wynosiła 3000 Europejskich Jednostek Walutowych – było to 3000 złotych.

Z tego 1000 ECU było gwarantowane w 100%, a pozostałe 2000 ECU w 90%. Następnie kwotę tę stopniowo zwiększano – do 4000 ECU, 5000 ECU i do 11000 ECU w 2001 roku.

 

Na obecną chwilę wartość gwarancji BFG obejmuje już depozyty do kwoty 100 000 euro w 100%.

Jest ona wypłacana w złotówkach, dlatego też suma ta to około 420 tysięcy polskich złotych. Jeżeli jesteśmy szczęśliwcami i zgromadziliśmy na swoim rachunku więcej niż 100 tysięcy euro oszczędności, to warto zastanowić się nad rozdzieleniem tej kwoty pomiędzy kilka banków, wówczas nie będziemy ryzykować utratą części pieniędzy.

 

Z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego korzystają banki, które mają swoje siedziby na terenie naszego kraju. Dla nich uczestnictwo w BFG jest obowiązkowe i stanowi warunek do uzyskania licencji na prowadzenie działalności bankowej. Dla przykładu: jeżeli swoje oszczędności trzymamy w banku francuskim, to w razie jego upadku nie możemy liczyć na BFG. Wówczas jedynym gwarantem jest rząd francuski.

 

Jak szybko można liczyć na zwrot pieniędzy po upadku z banku od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego?

 

Prawo przewiduje, że zwrot środków musi nastąpić niezwłocznie. W praktyce oznacza to, że BFG rozpoczyna swoją procedurę w dniu ogłoszeniu zawieszenia działalności banku przez Komisję Nadzoru Finansowego. Aktualnie wypłata środków gwarantowanych z funduszu następuje w ciągu 7 dni roboczych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *