Mniejsze zapotrzebowanie na kredyty – skutkiem zasiłków dla rodzin

Jak podają różnego rodzaju portale informacyjne – w poprzednim – 2017 roku zmniejszyło się zapotrzebowanie na kredyty ale i pożyczki tzw. chwilówki. Specjaliści w dziedzinie finansów twierdzą, że to skutek wyższych zasiłków dla rodzin. Jakie są zasiłki i czy faktycznie są one tak wysokie, że wystarczają na życie?

Zasiłek na dziecko to świadczenie, które wypłaca się co miesiąc. Jego kwota może wynosić od 95 do 135 złotych. W celu otrzymania zasiłku na dziecko konieczne jest złożenie wniosku o zasiłek rodzinny. Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy lub urzędzie miasta, w którym mieszkamy. Zdarza się, że w sprawach zasiłku konieczne jest zgłoszenie się do pomocy społecznej. Głównym celem zasiłku na dziecko jest pokrycie części wydatków, jakie ponosimy –  na dziecko. Należy pamiętać, że wysokość zasiłku rodzinnego jest dokładnie określona, a przy jego przyznawaniu bierze się pod uwagę kryterium dochodowe. Wysokość przyznawanych świadczeń jest jasno określona. 95zł przysługuje na dziecko do ukończenia 5 roku życia; 124 zł na dziecko powyżej 5 roku życia aż do ukończenia 18 roku życia; 135zł na dziecko powyżej 18 roku życia aż do ukończenia 24 roku życia.

Jak większość zasiłków, również i zasiłek na dziecko jest uzależniony od dochodów. W tym wypadku, dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 674 złotych. Limit ulega zwiększeniu – do 764 złotych – jeżeli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności. Istotną informacją jest również, że o zasiłek rodzinny może ubiegać się sam zainteresowany. Osoba, która ukończyła 18 lat, ale w dalszym ciągu się uczy i nie jest na utrzymaniu rodziców – np. wskutek ich śmierci lub ustaleń wyroku sądu. Tego typu świadczenie może być wypłacane do momentu ukończenia 24 roku życia.

Istnieją również wyjątki od powyższych zasad, w których nie wypłaca się zasiłku rodzinnego. Zasiłek nie jest wypłacany, jeżeli ucząca się osoba bierze ślub. Podobnie jest w przypadku, kiedy dziecko zostaje umieszczone w ośrodku z całodobową opieką lub w rodzinie zastępczej.

A co z innymi formami pomocy?

Istnieje również kwestia pieniędzy pochodzących z 500+, które wypłacane są rodzinom od 2016 roku. Czy takie finansowanie rodziny może oznaczać, że trzeba będzie zapomnieć o zasiłku rodzinnym? Odpowiedź jest negatywna – kwota z programu 500+ nie jest wliczana do dochodu podczas składania wniosków o inne świadczenia – alimentacyjne, rodzinne, czy na zasiłek z pomocy społecznej.

Dla osób, które do tej pory decydowały się co jakiś czas na pożyczkę krótkoterminową, zasiłek nawet kilkudziesięciu złotych jest więc dobrą alternatywą. Takie osoby w większości korzystają także ze wspomnianego już świadczenia 500+,  co niewątpliwie jest dużym wsparciem finansowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *